حراج! گارد جلو وانت آریسان
گارد جلو (وانت آریسان)

مشخصات محصول گارد جلو وانت آریسان گارد جلو (ضربه گیر سپر) ,وانت آریسان محافظت از سپر و جلوی خودرو در تصادفات. جذب و کاهش انرژی برخورد. جلوگیری از وارد شدن ضربه به قطعات موتور ماشین. کاهش هزینه و خسارت ناشی … Continued

500,000 تومان 480,000 تومان انتخاب گزینه هانمایش سریعمقایسه
گارد عقب وانت آریسان

خصوصیات محصول گارد عقب (ضربه گیر سپر عقب) وانت آریسان. محافظت از سپر و قسمت عقب خودرودر هنگام تصادف. جذب انرژی برخورد. ساخت ترکیه با کیفیت بالا.

230,000 تومان مشخصات فنینمایش سریعمقایسه